Varsling om koronavaksinen kommer på SMS

Øksnes kommune har nå valgt å benytte et system «Varsling 24» for å informere deg om når det nærmer seg for å vaksinere din aldersgruppe/ditt årskull.

Vi sender ut en SMS-melding og en talebeskjed med spørsmål om en ønsker vaksine. Meldingen går til alle som er registrert i Folkeregisteret og som har mobiltelefon.

Talebeskjeden kommer fra telefonnummer som begynner med 56…, og det er robotdame som snakker til deg.

SMS kommer fra «Oksneskom» og det er trygt å trykke på lenken i SMS meldingen. Her svarer du «Ja» eller «Nei» om du ønsker vaksinen.

Vi registrer din interesse, og du vil senere få tilsendt en time til vaksinering på Øksnes helsesenter.