Varsel om forstyrrelser i vann leveransen for abonnenter tilknyttet Myre vannverk

Myre Vannverk skal koble inn andre del av ny inntaksledning til Trettendalen vannbehandlingsanlegg, mandag 19.09.2022 fra kl. 0800 til kl. 2200. 

Vannkran Eva Bergli   

Det kan forekomme forstyrrelser i vannleverransen i denne perioden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre..

 

Driftsavdelingen 

Øksnes kommune