Varsel om forstyrelser i vannleveransen for abbonenter tilknyttet Myre vannverk.

Myre vannverk skal koble inn ny inntaksledning til Trettendalen vannbehandlingsanlegg, mandag 12.09.2022 fra kl. 0800 til kl. 2200.

Vannkran Eva Bergli  

Det kan i forbindelse med dette arbeidet forekomme forstyrelser i vannleveransen i denne perioden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.