Vannlekkasje

Det kan være variabelt vanntrykk/vannmengde i området Minkgården på Sommarøya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med søk/reparasjon av vannlekkasje i ledningsnettet, så vil det være variabelt vanntrykk og/eller vannmengde i området, fra kl. 13.00 til ca. kl. 20.00 28. november 2018.

 

Reparasjon av vannlekkasjen har vist seg å være mer omfattende enn forutsett og det er ordnet med en midlertidig vannforsyningsløsning.
Driftsavdelingen fortsetter utbedringen igjen den 29. november 2018, det vil da forekomme variasjon i vannmengde og vanntrykk.

Dette gjelder gammel vannledning langs Minkgårdsveien på Sommarøya

Oppdatert info vil komme til de berørte per Tlf, SMS/e-post.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Øksnes kommune, Driftsavdelingen

Fant du det du lette etter?