Valglister 2019 - mottatte listeforslag

Fristen for å levere liste var 1. april kl. 12:00. 8 partier har levert liste til høstens kommunestyrevalg i Øksnes.

Her finner du oversikt over hvilke partier som har levert liste. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige, i den forstand at de skal gjennom lovbestemt hørings- og behandlingsprosess. Innen 1. juni skal valgstyret i Øksnes behandle forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag.  

Samtlige kandidater vil nå få et brev i posten med varsel om at de er oppført på en liste. Kandidatene har frist til 30. april for å be om eventuelt å bli strøket fra listen. 

Fant du det du lette etter?