Utspyling av vann-nettet ved ytre Langenes Vannverk

Det vil bli foretatt utspyling av vann-nettet i tidsrommet 28.07 fra kl. 23:00 til 29.07 kl. 07:00.

Hold kranene stengt i nevnte tidsrom, tapp ut på kaldtvann til vannet har klarnet.

Beklager de ulemper dette vil medføre.

Øksnes Kommune
Teknisk Enhet