Utdeling av Ildsjelprisen 2019

Ildsjelprisen 2019 ble utdelt i kommunestyremøte 10. desember.

Prisen ble i år tildelt Steinar Hansen for sin ståpåvilje, smittende humør, og enorm handlingstype, som skaper et stort og bredt engasjement for alle generasjoner. 

Ildsjelprisen er et tiltak for å synliggjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner gjør i lag og foreninger. Ofte er denne innsatsen nokså usynlig selv om den gjerne er helt avgjørende for virksomhetenes aktivitet.  
Kandidater til prisen vil man finne både innen idrett, sang, musikk, teater, kulturvern og i bygdelag og foreninger. 

Jury for prisen har vært Frivilligrådet.