Trekning av Øksneskort for spørreundersøkelse utenbys studenter.

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det utarbeidet en spørreundersøkelse for Øksnesværinger som studerer i en annen by. 

Ved deltakelse i undersøkelsen kunne man vinne et Øksneskort med en verdi på kr. 1000. Den 24.07.2019 ble vinneren av Øksneskortet trukket.

Klikk for stort bildeDet var Jenny Helen som studerer psykologi i Tromsø som ble den heldige vinneren av Øksneskortet. Arbeidsgruppa for samfunnsplanen takker Jenny og alle de andre som besvarte undersøkelsen for å ha bidratt til ny kunnskap og gode ideer for framtidas Øksnes.