Trafikkofrenes dag 2021

Øksnes kommune sammen med Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk ønsker å sette fokus på Trafikkofrenes dag 20.januar.

Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker. Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn.  Med bakgrunn i korona-situasjonen er det vanskelig å arrangere en fysisk markering, men dagen vil markeres digitalt.

I Nordland har 9 mennesker mistet livet i året som var og ca. 30 har blitt hardt skadet. I tillegg er det et stort antall mennesker som er blitt lettere skadet, men som lever med senskader i lang tid etter ulykken.

Øksnes kommune har nylig blitt re-godkjent som "Trafikksikker kommune" for perioden 2021-2023,  i tillegg har kommunen vedtatt en egen kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden 2020-2024. I anledning markeringen av Trafikkofrenes dag er det tent 9 fakkelbokser utenfor Øksnes rådhus.

Klikk for stort bilde 

Nordland fylkeskommune - Tenn et lys

Statens veivesen - Historisk lave dødstall på norske veier i 2020 

Statens veivesen - Trafikkulykkesregisteret