Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har tilskuddsordninger som frivillige og ideelle organisasjoner kan søke på. Søknadsfrist 15.02.2019.

Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Delmål:

  • Samarbeid og samordning av arbeid for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner styrkes.
  • Kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner økes.
  • Utsatte for vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp.
  • Utøvere av vold i nære relasjoner får nødvendig hjelp 

Du finner du mer informasjon om tilskuddsordningen, tilskudd som vil bli prioritert i 2019 og søknadsskjema 2019 HER

Fant du det du lette etter?