Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport. Det er 350 000 kr som skal fordeles, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder.

 Det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd står bak engangsordningen. Eksempler på kulturarrangement er julekonsert i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamp og lignende.

Mer informasjon og søknadsskjema