Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Øksnes kommune har for tiden god tilgang til tilskuddsmidler til drenering / grøfting av jordbruksjord

.Klikk for stort bilde  

Mange steder i Øksnes kommune er dyrkajorda vassjuk og gir da ofte dårlig avling. Her kan en gjøre noe for å få bedre avlinger med tilskuddsmidler fra staten.

Grøfting og drenering er god agronomi og dessuten et godt miljøtiltak. Myrjorda trenger jevnlig vedlikehold, og grøfting / drenering vil være svært positivt.

På slike arealer kan det f. eksempel være vanskelig å komme utpå for normal høsting, og da særlig i regnsomre.

Ved å følge denne lenken til Landbruksdirektoratets side får du opplysninger om krav til søknad og om hvordan du kan søke.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å snakke med en av våre saksbehandlere.