Sykkel- og Gangveien Sørvågen- Laksraet er ferdig.

Staven Grus har i dag overlevert siste etappe av gang- og sykkelveien mellom Sørvågen og Laksraet til Øksnes kommune.

Klikk for stort bildeOvertakelse gang- og sykkelvei Sørvågen - Laksraet Bengt Stian Nilsen   

Etter at Øksnes kommune i dag fikk overlevert siste etappe av gang- og sykkelveien mellom Sørvågen og Laksraet fra Staven Grus as, er det nå sammenhengende gang- og sykkelvei mellom slipveien i Sørvågen og til Alsvåg skole. Dette gir et betydelig løft for trafikksikkerheten til de myke trafikantene som ferdes på strekningen.

Øksnes kommune takker Staven grus for et meget godt utført arbeid, et flott resultat og et godt samarbeid.