Strandrydding

Reno-vest har også i år fått midler fra Miljødirektoratet til å dekke kostnadene forbundet med strandrydding.

 Klikk for stort bilde 

Sesongen er godt i gang og vi oppfordrer til å rydde strender i ditt nærområde og registrere forsøplede områder på den nye portalen til Hold Norge Rent: ryddenorge.no.

Se mer info om strandrydding på denne siden.

Kontaktperson for strandrydding i Øksnes er Einbjørn Lakså

E-post: einbjorn.laksa@oksnes.kommune.no

Telefon : 76 18 50 60

Sekker til strandrydding kan hentes på Øksnes rådhus mellom kl 10.00 og 14.00