Stengt basseng

Bassenget ved Myre skole vil pga avvikende vannkvalitet bli stengt med øyeblikkelig virkning.

Kommunen tar som en del av internkontrollen regelmessige prøver av bassengvannet. Siste vannprøve viser at vannkvaliteten ikke tilfredsstiller kravet i bassengforskriften til vannkvalitet. Avvikene skal ikke være helsefarlige isolert sett, men er like fult et avvik fra bassengforskriften. Det vil bli sendt inn nye vannprøver for å få verifisere forrige prøve. Resultatet av ny prøve vil ikke være klart før i slutten av neste uke.

For å være på den sikre siden vil stenges derfor bassenget umiddelbart, og bassenget vil forbli stengt resten av året.

Øksnes kommune beklager de som blir berørt av dette.