Stenging av vann i forbindelse med arbeid på vannledning

Vannavstenging grunnet arbeid på vannledning ved Myre kirkegård. Berørte har blitt varslet på SMS og email.

Vannet er stengt tirsdag 11.januar kl 14:00-18:00. 
Beboere i området Sentrum 3 og deler av Fjellveien, Liveien, Nedre Kirkevei og Kirkeveien blir berørt av arbeidet. 

Område med berørte beboere Skjermutklipp fra kommunekart.com levert av Norkart  Hold kranene stengt i nevnte tidsrom. Det kan bli farge på vannet etter endt jobb. Ved tilfelle tapp ut kaldtvann til vannet har klarnet. 

Øksnes kommune ved driftsavdelingen beklager ulempene dette vil medføre.