Sommeraktiviteter for barn og unge i Øksnes 2022

Her finner du oversikt over tilbud til barn og ungdom sommeren 2022 fra 1.- 10. trinn

Etter påmeldingsfrist gikk ut for sommeraktiviteter med påmelding til kommunen er det fortsatt ledige plasser i uke 28 og 29 ved Øksnes Maritime leirsted for elever 5. - 10. trinn. Vi har nå åpnet søknadsportalen igjen for påmelding og ny frist er 30. juni 2022. Det er også ledige plasser på Friluftsskolen i uke 27 som arrangeres av Vesterålen Friluftsråd - se egen påmelding og frist. 

I år er det organiserte sommertilbud i ukene 26, 27, 28 og 29, samt i uke 31og 32. Det er noen tilbud som er gratis, og noen tilbud som det er en egenandel knyttet til for å delta. Det fremgår av sommerkatalogen hvilke tilbud som er gratis å delta på og hvilke tilbud det er knyttet en egenandel til. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Sommerkatalog 2022

Hver sommeraktivitet varer i 3 til 5 dager og er delt inn i ulike aldersgrupper. Du har mulighet til å søke på flere uker om du ønsker. Det står merket i kalenderen for de aktivitetene som krever egen påmelding, utenfor påmeldingsskjemaet til kommunen. Ukeplan og utstyrsliste vil bli sendt ut når elevene har fått plass på aktivitetene.
Ved behov for å låne utstyr har vi samarbeid med BUA Øksnes.