Søk midler til holdningsskapende midler

Trafikksikkerhetsutvalget i Nordland fylke kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.

Midlene kan brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. 

Mer informasjon om trafikksikkerhetsmidlene finner du på www.nfk.no/nftu. Her finner du også elektronisk søknadsskjema. Søknadsfristen er 1.oktober 2020