Smittesituasjon i Øksnes

Øksnes har de siste dagene registrert flere positive koronasmittede. Disse håndteres utfra dagens regelverk.

Øksnes har ingen lokale forskrifter utover reglene gitt fra nasjonale myndigheter, men når vi nå går inn i en ny helg ber vi alle i Øksnes om å vise hensyn, og følge godt med symptomer.

Er man syk holder man seg hjemme, unngår mange nærkontakter og vurderer testing.

Mer info kan dere finne på kommunens hjemmeside.

Ønsker alle en fin høsthelg her i Øksnes

 

Ellen B. Pedersen

Kommunelege