Skoleskyss

Retten til skoleskyss for elever i grunnskolen er nedfelt i Opplæringsloven, retningslinjer fra Nordland Fylkeskommune og Trafikksikkerhetsplan for Øksnes kommune

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn 4 km lang.

For elever i 1.klasse er grensen for skoleskyss 2 km.

Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem.

Særlige regler :

Frist for å søke om skyss neste skoleår er 1. mars.

Søknadsskjema  

 

Skoleskyss ved delt bosted:


En elev har delt bosted når han/hun bor tilnærmet like mye (50/50) på begge steder. Retten til skoleskyss, iht. opplæringslova § 7-1 og 7-2, kan da gjelde fra begge bostedene. Vanlig samværsavtale etter barnelova, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr. Utdanningsdirektoratet rundskriv 3-2009. 
Ved søknad om skyss begge uker ved delt bosted, skal begge foreldrene fylle ut erklæring om delt bosted og bekrefte at det er inngått avtale om dette. 

Erklæring om delt bosted

Fant du det du lette etter?