Skoler og barnehager viderefører gult nivå i skole og barnehage

Ut fra smittesituasjonen vi har hatt lokalt de siste ukene, viderefører Øksnes kommune gult tiltaksnivå innenfor kommunens barnehager og skoler. Dette vil vare så lenge smittesituasjonen tilsier det, det gjøres fortløpende vurderinger.

Gjennom jevnlig testing og oppfølging av generelle smittevernråd, samt oppfølging av de tiltakene som ligger i drift på gult nivå, legger vi opp til at eventuelle smitteutbrudd innenfor våre enheter skal kunne kontrolleres på en effektiv måte.

 

 

Vi ber foresatte merke seg følgende presiseringer:

• Barn, elever og ansatte med ny oppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte.

• Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage og skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har rest-symptomer som rennende nese eller hoste.

I Øksnes legges det opp til at elever med luftveissymptomer tester seg. Tester får man utlevert ved enten å henvende seg til skolen, eller i servicetorget ved rådhuset.

 

Oppdaterte retningslinjer for karantene og testing

• Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

• Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal smittekarantene i 7 døgn etter siste nærkontakt.

• Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

• Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

• Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten.

 

Avslutningsvis minner vi om innholdet i de generelle smittevernstiltakene:

1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3. Godt renhold. Godt renhold inkludert punktvask forebygger kontaktsmitte.

4. Munnbind. Besøkende til skole og barnehage er påbudt å bruke munnbind hvis de ikke kan holde 1 meters avstand, påbudet gjelder både innendørs og utendørs. Dette gjelder ikke barn, elever og ansatte som er på jobb i skole og barnehage.

 

 

Remi Vangen

Kommunalsjef Oppvekst