Sanering av stolper og fjerning av gammel kabel

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.

Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Kart over arbeidsområder:

For mer informasjon ta kontakt med:

  • HMS ansvarlig Finn Vollen +47 95022893. Mail: finn@linjeproff.no
  • COO Gediminas Paulauskas +47 40726568. Mail: Gediminas@linjeproff.no