Sandsekker er pakket og klare for uthenting

Frosten har meldt sin ankomst, og det er fort gjort å gli i trappa eller på vei til søppelboksen eller postkassen.

Klikk for stort bildeStaven Grus har også i år vært så utrolig rause med å gi gratis strøsand til et flott folkehelsetiltak. Et gjeng med frivillige fra Øksnes kommune har pakket strøsand i sekker, og disse står nå klare til bruk for kommende vintersesong. Tiltaket med utlevering av gratis sandsekker er en del av kommunens tiltaksplan for å forebygge fallskader og ulykker. Tiltaket er rettet mot hjemmeboende eldre og eldre som bor i omsorgsboliger. For aktuelle innbyggere som mottar tjenester fra hjemmesykepleien, vil sekkene leveres direkte på døra. Sekker kan også hentes på rådhuset ved å henvende seg til kommunetorget. For de som ikke kan hente selv, har pårørende eller andre som kan hente, er også i år Øksnes Pensjonistforening behjelpelig med utkjøring etter nærmere avtale med dem. Øksnes kommune vil fremsnakke Staven Grus for at de stiller opp og legger til rette for at dette tiltaket lar seg realisere i samarbeid med kommunen og frivillige – TUSEN HJERTELIG TAKK!