"Rekrutter og behold" - Workshop for sykepleiere, helsefagarbeidere og miljøterapeuter

Samarbeidsprosjekt «Rekrutter og behold» i regi av Øksnes kommune, fagforbundet og sykepleieforbundet inviterer til workshop.

Bakgrunnen for prosjektet er lokale, regionale og nasjonale utfordringer i arbeidet med tilpasset pleie i takt med aldrende befolkning som vil kreve flere hender i arbeid. Workshopen er rettet mot sykepleiere, helsefagarbeidere og miljøterapeuter, som sammen skal jobbe fram gode forslag til hvordan vi fremover skal klare å rekruttere og beholde ansatte i helsesektoren i Øksnes. 

Når: Torsdag 17.11.2022 

Klokken: 18:00 - 20:30 

Hvor: Kommunstyresalen, Øksnes rådhus