På befaring med Teknisk Hovedutvalg

Onsdag 20.04.22 var hovedutvalget for teknisk sammen med vararepresentanter, ordfører og administrasjonen på befaring i Øksnes Vestbygd for kommende saker til møte i utvalget. 

Befaring med Teknisk Hovedutvalg

Formålet med turen var å bli kjent med øyene i Øksnes kommune. Hovedutvalget fikk se nærmere på noen av de områdene som har den største tettheten av bebyggelse. Det var særskilt interesse å se på området hvor det har pågått eller pågår byggeaktivitet, samt å se på områder hvor det er mulighet for aktivitet i fremtiden. Nåværende og fremtidige oppdrettslokaliteter med områdene rundt ble og besøkt.