Opphøring av tiltak for våre to sykehjem

Våre to sykehjem er nå tilbake i normal drift, og de ekstra tiltakene som ble iverksatt uke 40 pga. smitteutbrudd er nå opphørt.

Med vennlig hilsen,

Ellen B. Pedersen
Smittevernlege i Øksnes.