Oppfordring til å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Vi oppfordrer bøndene i Øksnes til å søke om tilskudd til drenering/profilering og omgraving.

Som vi i kommunen har nevnt tidligere vil drenering av tidligere dyrka jord virke godt i forhold til større avlinger og bedre kvalitet på foret.

Mulighetene for å få tilskudd til dette arbeidet har i de seinere åra vært gunstige for Øksnes kommune.

Vi oppfordrer deg til å søke.

Søknadsfristen settes til 01.05.2020.
 

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord