Oppdatert informasjon om drikkevannsforskyningen - 3.februar

Det har vært en langvarig tørr og kald periode. Akkurat nå er det ingen stor fare for vannmangel, men  kommunen har startet tettere overvåkning av vannivået i våre drikkevannskilder.

Klikk for stort bildeVannkran Eva Bergli  

For å redusere risikoen for at vannforsyningen i tiden fremover skal bli en utfordring i tilfellet fortsatt kaldt og tørt vær så oppfordrer Øksnes kommune abonnentene til å begrense vannforbruket sitt.

Tiltak for private som skal iverksettes:

  • Ingen frost-tapping. Dvs at man ikke lar vannet stå å renne for å unngå frysing av vannledninger
  • Ha et bevist forhold til bruk av vann og forsøke å Begrense vannforbruk

Tiltak for bedrifter som skal iverksettes:

  • Sjekke at kraner, sluser og slanger stenges når de ikke er i bruk
  • Redusere vannforbruket så mye som mulig,

Dersom nevnte tiltak ikke bedrer situasjonen vil det iverksettes nye tiltak.

Kommunen vil fortløpende orientere om situasjonen på våre hjemmesider