Oppdatert 03.06: Informasjon om vedlikehold på vannledningsnettet

Øksnes kommune, Teknisk enhet - Driftsavdelingen, skal utføre vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet som berører beboere fra Sandviksbakken og ut til Vorneset. Arbeidet vil pågå på to forskjellige plasser mellom 31.mai og 4.juni. 

Arbeidet på vannledningsnettet er nå ferdigstilt. Alle abonnenter har fått vannet tilbake. 

 

Renovering av trykkøkningsstasjonen PV117 Sandvikdalen

Øksnes kommune skal renovere/bygge om trykkøkningsstasjonen i Sandviksdalen. Det skal settes inn nye trykkøkningspumper og mengdemålere. 

Arbeidet starter 01.06.2021 kl. 08:00, og er planlagt ferdigstilt 04.06.2021 kl. 20:00.

I tidsrommet 08:00-20:00 alle dager vil det være variabelt trykk og/eller vannmengde. Vannet kan periodevis være stengt. Det vil også forekomme luft og/eller noe farge på vannet. Tapp ut kaldt vann på nærmeste punkt til stoppekranen. 
Det vil sendes ut varsel på SMS når arbeidet er ferdigstilt. 

Oppdatering 01.06 kl 09:30: Vannet er stengt inn til stasjonen. Flere abonnenter er nå uten vann. 

Oppdatering 01.06 kl 15:00: Vannet stenges onsdag 02.06.2021 kl 08:30-20:00. Det vil sendes varsel på SMS til alle berøre abonnenter kvelden før, og to timer før stenging.

Oppdatering 03.06 kl 10:00: Arbeidet er ferdigstilt. Ved luft og/eller farge på vannet, tapp ut kaldt vann på nærmeste punkt til stoppekran. 

 

Utskifting av kum ved Kjærlighetshaugen

Øksnes kommune skal skifte ut vannkummen i krysset ved Torstein Reinholdtsensvei og Halvar Rasmussensvei, ved Kjærlighetshaugen. 

Arbeidet startet 31.05.2021 kl 08:00, og er planlagt ferdigstilt 03.06.2021 kl 20:00. 

NB!
I løpet av arbeidstiden vil vannet på et tidspunkt stenges for å koble vannledning fra gammel kum over på ny kum. Dette fører til at alle abonnenter fra og med Halvar Rasmussensvei og ut til Vorneset blir berørt. 

Oppdatering 01.06 kl 15:00: Vannet stenges onsdag 02.06.2021 kl 08:30-20:00. Det vil sendes varsel på SMS til alle berøre abonnenter kvelden før, og to timer før stenging. Det sendes nytt varsel på SMS når vannet er tilbake. 

Oppdatering 03.06 kl 10:00: Arbeidet er ferdigstilt. Ved luft og/eller farge på vannet, tapp ut kaldt vann på nærmeste punkt til stoppekran. 

 

Kontaktinfo

Eventuelle spørsmål som gjelder ombyggingen kan rettes til Vakttelefon VA på mob. 481 40 391.

Driftsavdelingen beklager ulempene dette medfører.