Ønsker du å være nedbørobservatør?

Den lokale observatøren for meteorologisk institutt har gitt seg som nedbørobservatør høsten 2020. I den forbindelse sees det etter noen som kan overta observatør-rollen.

Klikk for stort bilde 

Nedbørstasjonen i Alsvåg har eksistert siden 1955, og er en av 220 manuelle nedbørstasjoner i Norge. Stasjonen har stor verdi både nasjonalt (klima-statistikken og –forskningen) og lokalt (kommunal planlegging, drenering, etc. og forsikring, politi og rettsvesen). Vi ønsker derfor å finne noen i Sørvågan/Alsvåg som kan fortsette arbeidet med å ta nedbørmålinger hver morgen og sende til Meteorologisk institutt.

Er du litt eller mye opptatt av været og interessert i observatørjobben, ta kontakt på telefon eller e-post:

Ted Torfoss – Mob: 480 49 071 eller e-post: ted.torfoss@met.no

eller

Aslaug van Nes – Tlf: 22 96 30 62 eller e-post: aslaugmvn@met.no