Om karantene

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet:

Dere er pålagt hjemmekarantene i 14 dager fra dere kommer hjem til Øksnes. Dette gjelder for alle, selv om du kjenner deg helt frisk.

Hjemmekarantene betyr
Du kan ikke gå på jobb.
Du kan ikke gå i butikk.
Du kan ikke ha besøk av noen inn i hjemmet ditt.
Du kan ikke besøke andre.
Du kan ikke gå på møter / samlinger og lignende.
Du kan ikke stoppe opp utendørs og "slå av en prat"
Du kan ikke møte opp på offentlige kontor osv. (Du kan kontakte slike instanser på telefon / mail)

Brudd på hjemmekarantenereglene er straffbart.

Ellen B. Pedersen
Smittevernlegen i Øksnes