Øksnes kommunes budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023

Formannskapets forslag er lagt ut til offentlig ettersyn på Øksnes rådhus, kommunetorget, i tidsrommet 26. november – 10. desember 2019.

Forslaget er også tilgjengelig på Innsynsmodulen på vår hjemmeside.