Øksnes kommune utsatt for hacker-angrep

Øksnes kommune er rammet av et IT-angrep. Innbruddet i våre systemer har skjedd gjennom sikkerhetshull i Microsoft Exchange, og er en del av et globalt hackerangrep.

Øksnes kommune har i dag satt krisestab, og besluttet 14.45 å ta ned deler av de kommunale systemer for å håndtere denne situasjonen, Våre IT-systemer vil sannsynligvis være utilgjengelig de neste dagene.

Vi har ingen indikasjoner på at sensitiv informasjon er på avveie. Tiltakene iverksettes for å være føre var mot alvorlige innbrudd og dermed sikre våre systemer og data.

All kontakt med ansatte i Øksnes kommune må så lenge angrepet varer skje gjennom telefon. 

Mer info; Oppdatér Microsoft Exchange snarest - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no)

 

Kontakt:

John Danielsen 416 11 204

Jarle Ragnar Meløy 934 01 856

Robin Lillejord 911 31 300