Øksnes kommune har leaset en bil

Øksnes kommune leaser flere biler, men det er særlig en leasingavtale som har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. 

Klikk for stort bilde Øksnesavisa har i fire uker skrevet om en bil som vi har leaset til driftsavdelingen. Vi opplever at det som trykkes i avisa om saken er misvisende, og vi finner det nødvendig å gå ut med noen faktaopplysninger.

I åpningsreportasjen ble det påstått at administrasjonen ikke hadde fulgt anskaffelsesloven, og avisen ventet med viktig faktasjekk til uka etter. Det gir selvsagt stoff å skrive om over flere uker, men setter saken i et feilaktig lys, som dessverre ikke blir korrigert selv om vi gjør oppmerksom på faktafeil. Vi vil derfor opplyse om følgende, for dem som er interessert i saken:

  • Øksnes kommune bestreber seg på å følge lov om offentlig anskaffelse. I denne saken mangler skriftlig protokoll i arkiv.
  • Øksnes kommune hentet inn tre tilbud når vi skulle lease omtalte bil, men formalia ble ikke arkivert på riktig måte. Øksnesavisa kunne bedt om innsyn i tilbudene, men valgte å omtale saken som om det ikke forelå tre tilbud.
  • Leasingavtalen er inngått for fire år, verdien på avtalen er på kr 287.760, og ikke kr 530.600 som Øksnesavisa skriver.
  • Teknisk hovedutvalg har vedtatt detaljbudsjett der midler til leasing av bil til denne avdelingen er avsatt. Det kreves ikke nytt vedtak for å benytte avsatte midler til leasing av bil.
  • Bilen brukes av ulike ansatte, og i henhold til retningslinjene våre. 
  • Bilen har ennå ikke fått elektronisk kjørebok, men skal få det ihht. nye retningslinjene vedtatt for tre uker siden. Elektronisk kjørebok er ikke et lovkrav slik Øksnesavisa skriver, og sitatet Øksnesavisa bruker for å henvise til lov, er faktisk hentet fra ”Øksnes kommunes retningslinjer for bruk av kommunale kjøretøy”
  • Rådmannen forholdt seg ikke taus, slik Øksnesavisa beskriver. Rådmannen ga beskjed om at kommunalsjef for teknisk ville besvare spørsmål og være kontaktpunkt i denne saken. Kommunalsjefene i Øksnes kommune er på rådmannsnivå i organisasjonskartet, og representerer rådmannen i mange sammenhenger.

 
Administrasjonen har forsøkt å få fram fakta i saken, og har også svart ordfører på grunngitte spørsmål i kommunestyret, som kom som reaksjon på artikkelen i Øksnesavisa. Vi skal tåle både kritikk og offentlighet i det vi foretar oss, men vi må få anledning til kontradiksjon.

Vi tar sterk avstand fra at enkeltansatte ble knyttet til saken. Rådmannen delegerer ansvar, også for anskaffelser og avtaler, der det er naturlig. Det er likevel rådmannen som står ansvarlig for anskaffelsene.

De bilene Øksnes kommune leaser, benyttes av ulike ansatte alt etter hvilke oppgaver som skal løses. Vi eier mange biler, og leaser noen. Vi har det siste året jobbet mye med retningslinjer for bruk av kommunens biler, og disse ble vedtatt 11.oktober 2018 i partssammensatt utvalg. 

Øksnes kommune gjør anskaffelser for mange millioner årlig, og gjør sitt ytterste for ressursene vi forvalter er i henhold til lover og regler. Vi vil gjerne ha fokus på det systematiske arbeidet vi utfører for at anskaffelser skal gå riktig for seg, men tar avstand fra måten Øksnesavisa har vinklet denne saken.


Rådmann Elise Gustavsen og kommunalsjef Janne Kankaala.

Fant du det du lette etter?