Øksnes kommune går over til trinn 2 og grønn beredskap

Øksnes følger regjeringens anbefalinger og  går til andre trinn i gjenåpningsplanen fom. torsdag 27. mai.

I Øksnes har smittetrykket som dere vet vært lavt gjennom hele pandemien, og smittevernslege Ellen Pedersen ber om at vi så raskt som mulig kommer oss tilbake til normalen.

Samtidig understrekes det at vi  fremdeles skal ha stort fokus på smittevern, og på beredskap for å kunne stramme til igjen dersom vi skulle få utbrudd med smitte i kommunen.

 

Mer info om disse endringene kan dere se her;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/?expand=factbox2850352

 

 

For Skoler og barnehagene gjelder følgende fra 27. mai:

Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Møter, inkludert fellesmøter på tvers av trinn og lag kan igjen avholdes som normalt.

 

Syke barn/elever/ansatte skal holde seg hjemme, og det skal være stort fokus på hygiene og renhold.

 

Bassenget på Myre er stengt for sommeren.

 

 

Med vennlig hilsen

Administrasjonssjef

Jarle R. Meløy