Nytt smittetilfelle registrert 20.11.2020

Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding fra smittevernlegen at en ny person har testet positivt på Koronavirus (Covid-19).

Smittetilfellet er registret som importsmitte. Vedkommende ble umiddelbart isolert etter at positiv testresultat forelå. Smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer.

Vi ber om at alle følger nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte. 

Eventuelt andre spørsmål kan rettes til ordfører John Danielsen eller smittevernlege Ellen B. Pedersen.