Nyksundveien

Etter mye regn og stor trafikkmengde er Nyksundveien i dårlig stand. 

Øksnes kommune har iverksatt tiltak for å bedre forholdene langs veien. Dessverre ble det ikke bedre grunnet værforholdene. Veien trenger en periode uten regn for at tiltak som skraping og grusing skal hjelpe. Tiltak for bedring av veien vil fortsette når forholdene er bedre. 

Vi ber om at alle som ferdes på Nyksundveien tar hensyn til trafikk og veiforhold.