Nye retningslinjer for besøk

Vi kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen. For de besøkende er det utarbeidet retningslinjer for å ivareta nødvendig smittevern. 

 • Fysiske besøk må avklares med avdelingen og kan bookes 1 uke fram i tid. Tidspunkt og informasjon om hvem som skal komme, avtales. Maksimalt 1 pårørende om gangen og med varighet 30 minutter i uke 20. Dette kan økes til 2 pårørende fra og med uke 21. Avdelingen tar imot maksimalt 2 besøk på formiddag og 2 på ettermiddag i uke 20.
   
 • Besøkstider ved Alsvågheimen:
  • 12:30-13:30
  • 17:00-18:00
  • Avdelingsleder Ronny Fredriksen – 76185272
  • Fagansvarlig spl – Trude Larsen - 76185270
    
 • Besøkstider ved Myreheimen:
  • 11:00:12:00
  • 17:00-18:00
  • Avdelingsleder Unni Sørdahl.- 76185003
  • Fagansvarlig spl Heidi Nikolaisen – 76185005
  • Fagansvarlig spl Hilde Steffensen - 76185123
    
 • Besøket registreres i eget registreringsskjema og i pasientens journal (til bruk i eventuell smittesporing).
 • Besøket bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom.
 • Pasienten følges av personalet til besøksrommet. Dersom besøket skjer utendørs, triller personalet pasienten. Pårørende venter uansett ved hovedinngangen der personalet vil ta dere imot. Ved Alsvågheimen skal inngang på baksiden brukes.
 • Pårørende må utføre håndhygiene og holde minst 1 meters avstand til pasient/personell. Pårørende går direkte til og fra besøksrommet, uten å oppholde seg i fellesarealer. Ved behov kan personalet være til stedet.
 • Antall personer som oppholder seg i besøksrommet samtidig er maksimalt 3 slik at nødvendig avstand kan opprettholdes.
 • Pårørende som har noen form for  luftveissymptomer eller feber kan ikke komme på besøk.

Dersom pasienten er sengeliggende og ikke kan forflyttes opp på besøksrommet, kan det legges til rette for besøk i beboerens rom. Kontakt avdelingen for organisering av dette.