Nye retningslinjer for besøk

Vi kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen. For de besøkende er det utarbeidet retningslinjer for å ivareta nødvendig smittevern. 

 • Fysiske besøk må avklares med avdelingen og kan bookes 1 uke fram i tid. Tidspunkt og informasjon om hvem som skal komme, avtales med å ringe inn på avdelingen. Maksimalt 3 pårørende om gangen og med varighet 30 minutter. Dette gjelder i uke 23 og 24.
 • Besøkstider ved Alsvågheimen:

  • 12:30-13:30
  • 17:00-18:00
  • Avdelingsleder Ronny Fredriksen – 76185272
  • Fagansvarlig spl – Trude Larsen - 76185270
    
 • Besøkstider ved Myreheimen:

  • 11:00:12:00
  • 17:00-18:00
  • Avdelingsleder Unni Sørdahl.- 76185003
  • Fagansvarlig spl Heidi Nikolaisen – 76185005
  • Fagansvarlig spl Hilde Steffensen - 76185123
    
 • Besøket registrerer seg ved å skrive sitt navn og telefonnr på et skjema som personalet har hånd om. Dette for eventuell smittesporing. Personvernet blir ivaretatt.
 • Besøket bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom. 
 • Om pasienter/beboere vil treffe sine ute så kan de det. Gåtur, sykkeltur og kjøretur der de er maks 3 i bilen. Dette kan skje utenom besøkstider og det må avtales med personalet og tidspunkt for henting og lengde på turen. Husk at skjema også skal fylles ut ved besøk utendørs.  
 • Ansatte følger beboer ut av institusjonen og tar imot dem utenfor ytterdøren etter avtale med pårørende.
 • Ved besøk inne følges pasienten av personalet til besøksrommet. Pårørende venter uansett ved hovedinngangen der personalet vil ta dere imot. Ved Alsvågheimen skal inngang på baksiden brukes. Ved Myreheimen benyttes hovedinngangen.
 • Dersom pasienten er sengeliggende og ikke kan forflyttes til besøksrommet, kan det legges til rette for besøk i beboerens rom. Kontakt avdelingen for organisering av dette.
 • Vi forholder oss fremdeles til 2 besøk på formiddag og 2 besøk på ettermiddag.
 • Hver beboer kan ha besøk av 3 personer om gangen, men hvis noen kommer tilreisende og de blir 4, kan vi utvise skjønn.
 • Ikke flere enn 1 barn under 10 år på besøk om gangen. Dette fordi det kan være vanskelig å opprettholde smittevern med flere barn samlet.
 • Pårørende kan ikke ta med hjemmelaget mat, men f.eks twist o.l som er innpakket fra butikk, kan de ta med til beboer.
 • Pårørende må utføre håndhygiene og holde minst 1 meters avstand til pasient/personell. Pårørende går direkte til og fra besøksrommet, uten å oppholde seg i fellesarealer. Ved behov kan personalet være til stedet.
 • Pårørende som er forkjølet, har luftveisinfeksjon eller feber kan ikke komme på besøk.

 

Med hilsen

Merethe Osnes
Enhetsleder Institusjonsdrift