Nye åpningstider for barnehage og SFO

Fra mandag 25.05.20 vil barnehagen igjen ha normal åpningstid ved behov.
Det blir fortsatt oppfordret til kortere dager om det er mulig.  

Oppdelingen av grupper/andre smitteverntiltak vil fortsette i tråd med nasjonale myndigheters råd. For at vi skal få dette til, vil vi be de foreldre som har mulighet, om å fortsatt bruke kjernetiden mellom 8.00- 15.30.

Foreldre som har behov for å komme tidligere eller hente senere må gi beskjed uken før til sin barnehage og avdeling om når barna kommer og når de blir hentet.  

Grunnen til at vi vil ha beskjed uken før, er at vi skal få lagt opp vaktene, slik at det er mest mulig personale når de fleste barna er til stede. Videre er dette viktig for gruppeinndeling som ved siden av hygiene og renhold er kjerne i smittevernet.

Det er også nå klart for at SFO ved Myre og Alsvåg skole kan gå tilbake til normale åpningstider fra mandag 25.mai. I likhet med oppfordringa til foreldrene i barnehagene, ber vi om at det gjøres avtaler med personalet om hvor lenge dere skal benytte SFO tilbudet. Dette for at vi skal ha mulighet til å legge en best mulig personalkabal.

 

På forhånd takk for et godt samarbeid og forståelse i en spesiell tid.