Ny mulighet for lag og foreninger

Har dere en sti som bør ryddes? - Da kan Øksnes kommune gi tilskudd til dette.

Målsetting med tilskuddsordningen er å gi støtte til lag og foreninger, motivere til felles dugnadsinnsats, at de mest brukte turområdene blir ryddet/skoget, og at prosjektene har god geografisk spredning.

For de områder i Øksnes hvor det bor flest slik som Myre, Stø, Klo/ Strengelvåg og Alsvåg har kommunen dessverre ikke er mottatt søknader innen den første fristen som var satt 2. mai. 

Det settes derfor ny søknadsfrist, slik at flere lag og foreninger gis mulighet til å søke. Det er fortsatt midler avsatt til slike prosjekter. Ny søknadsfrist settes til 15. juni 2022.