Nettkurs om avdekking og forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn

Nettkurs for frivillige lag og foreninger

Til lag, foreninger, frivillige og andre i Øksnes som organiserer tilbud til barn og unge
Som del av kommunens satsing på forebygging av seksuelle overgrep og vold vil kommunen invitere frivillige lag og foreninger som ønsker mer kunnskap om temaet til kommunestyresalen torsdag 20. februar 2020 kl. 17:30 – 21:00
Dette gjennom at dere vil få en introduksjon til og oppstart på nettkurset http://kurs.helsekompetanse.no/vold 
Ved interesse kan dere melde dere på til oddrun.heimly@oksnes.kommune.no 

Påmeldingsfrist: Innen 14.februar 2020.
Ta med nettbrett / egen PC.