Narkotika og rusproblematikk i nærmiljøet

Det ble en fullsatt kommunestyresal under dagens temamøte.

Klikk for stort bilde Øksnes kommune og Øksnes Sanitetsforening arrangerer nå åpent temamøte om narkotika.

Både fagpersoner som helsepersonell, brannkorps, andre kommunalt ansatte og privatpersoner viser stort engasjement for åpent fokus rundt et problem som kanskje ikke er tilstrekkelig belyst for alle.

 

Hva vet vi egentlig om illegale rusmidler? Og hvordan står det til i nærmiljøet? Hvem er den "typiske" brukeren? Hvor lett tilgjengelig er narkotika og er det like tilgjengelig for en 16-åring som for en voksen? Hvordan jobber kommunen forebyggende? Hvor godt hjelpeapparat har vi? Dette er kanskje noen av spørsmålene som blir besvart i løpet av temamøtet.

Formålet med temamøtet er har blant annet vært å:
- Opplysning om illegale rusmidler i nærmiljøet.
- Synliggjøring av og info om hjelpeapparatet.
- Spørsmål og debatt.

Fagpanelet vil bestå av:

  • Politiet v/Runar Slåttnes og Johnny Holen
  • Øksnes kommune:
    Psykisk Helse og Rustjenesten v/Marte Stranda, Lise Sandvold og Ernst Hugo Karlsen
    Ordfører Karianne B. Bråthen
    Helsestasjonen Helen Bye
  • Barnevernet v/Sissel Pedersen
  • Ass. overlege i psykiatri v/Torunn Christiansen

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?