Multeplukking 2020

Øksnes kommune disponerer multerettigheter på Gnr. 76 Bnr. 1. Trekking av dem som får muligheten til å plukke multer på Stormyra er foretatt.

Klikk for stort bilde

Våre innbyggere som meldte sin interesse for plukking av multer på Stormyra, Strengelvåg, skal nå ha blitt kontaktet i forbindelse med plukking av multer. De som ble trukket ut skal ikke betale for rettigheten, slik det har vært gjort tidligere.

Informasjon om plukketid annonseres av Strengelvåg og Vedhøggan utmarkslag BA. Plukking foregår på område merket av i kartet.

Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)