Møte i Teknisk hovedutvalg 21.04.21

Dagens møte i Teknisk hovedutvalg kan du følge via livestream her: 

Hovedutvalg teknisk 21.04.21