Møte i hovedutvalg for Teknisk 02.06.21

Møtet kan du følge via livestream her:

Link til livestream