Livestreaming av møte Hovedutvalg teknisk sektor - 23.11.2022

Følg dagens møte live her fra kl 12.

Opptak blir gjort tilgjengelig når møtet er ferdig.

Møte i Hovedutvalg teknisk sektor - 23.11.2022