Kunngjøring - Arealendring og biomasseendring ved akvakulturlokalitet på lokalitet Gisløy S. i Øksnes kommune - Cermaq Norway AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland 

Søker: Cermaq Norway AS org. 961 922 976 
Søknaden gjelder:  Arealendring og biomasseendring ved akvakulturlokalitet 
Søkt størrelse: 3 900 tonn  
Lokalitet: 20897 Gisløy S   
Koordinater: 

Midtpunkt anlegg: N 68º56,486` Ø 15º18,447`

Midtpunkt fôringsflåte: N 68º56,511` Ø 15º18,197`  

Kontaktadresse:

post@oksnes.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 05.05.2019.

Fant du det du lette etter?