Kulturlandskapsprisen Nordland 2018

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune fikk årets kulturlandskapspris.

I dag fikk Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune utdelt kulturlandskapsprisen Nordland 2018. Dette får de for sitt langsiktige arbeid med å vedlikeholde kulturlandskapet og videreutvikle gårdens bygninger, og at de med dette som utgangspunkt har skapt ny næringsvirksomhet.

 

Landbruksforum Nordland begrunnelse for tildelingen er som følgende: 

"Dagens økologiske drift med sauehold, beiting og høyberging er fundamentet for gårdens verdiskaping. Det levende og innbydende kulturlandskapet danner også ei god ramme for gårdens reiselivssatsing. Her formidles områdets historie med bosetting tilbake til yngre steinalder. Samtidig er det i gårdsbutikken mulig for gjestene å kjøpe kjøtt, egenproduserte tovede ullprodukter, saueskinn og smykker, men også keramikk fra brukskunstnere på Bornholm.

Mottakerne av Kulturlandskapsprisen Nordland 2018 viser at det er mulig å få mye ut av et lite gårdsbruk, og gir med dette et viktig bidrag til å skape levende nordlandsbygder. Med tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre Anne-Rita og Arnold for deres ekstraordinære innsats. Forumet mener at denne innsatsen også vil være til stor inspirasjon for andre som vil skape nye verdier i Nordlands fantastiske kulturlandskap."

Øksnes kommune gratulerer prisvinnerne.