Koronasituasjonen i Øksnes tirsdag 26.10.21

Øksnes har de siste dagene registrert totalt 11 nye smittetilfeller.

6 tilfeller er knyttet til en bedrift og 5 er lokal smitte knyttet til enkeltpersoner.

Vi går derfor ut med følgende råd til befolkningen i Øksnes;

Selv om samfunnet er erklært åpent. anbefaler helsemyndighetene sterkt at alle i kommunen er forsiktige med nærkontakter, og at god håndhygiene fortsatt ivaretas.

Ved symptomer på luftveis-sykdom ber vi om at alle tester seg og prøver å unngå å være nærkontakt.

Ved positive tester ber vi om at dette meldes til legekontoret. Hurtigtester kan hentes ut i Kommunetorget på Rådhuset, om du ikke har fått utlevert dette annen plass.

Hvis du har barn som tester positivt, og barnet går i skole eller barnehage, skal det meldes til den aktuelle institusjonen.

Det er minimum 5 dager isolasjon ved positiv test, og den som er smittet, er forpliktet til å melde fra til nærkontakter.

 

Ellen B. Pedersen

Smittevernlege i Øksnes