Koronasituasjonen i Øksnes 26.07.2021

Mandags kveld 26.07.21 er det pr kl 19.15 registrert 8 nye korona smittede i Øksnes.

Klikk for stort bilde 

Opprinnelse og alle smitteveier for disse smittetilfellene er ikke avklart, men det antas at også disse tilfellene har forbindelse med det pågående smitteutbruddet med opprinnelse i Sortland kommune. Alle de smittede er isolerte og nærkontakter er satt i karantene.

Smittesporing og testing pågår og vil fortsette for fullt, og så lenge det er nødvendig, inntil vi har oversikt over smittesituasjonen og smitteveier. Det må forventes flere smittede de neste dagene.

Utbruddet i Vesterålen anses fortsatt som omfattende og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle innbyggere i Øksnes på det sterkeste om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst 2 meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind på steder der det er mange personer.

Vi minner om de lokale tiltakene som er iverksatt og oppfordrer alle til å være med på en felles dugnad for å bekjempe smitten.

Ytterliggere lokale tiltak vil bli vurdert.

 

Myre 26.07.21

Ordfører

John Danielsen